Hoe staat het met de nieuwe school?

Woensdag 15 mei is het zover: het kindcentrum BinnensteBuiten opent dan haar deuren voor het onderwijs. Een mooi nieuw gebouw voor een mooie, nieuwe samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Contact

BinnensteBuiten | Openbaar onderwijs en kinderopvang
Duivenvoorde 2
3334 EH Zwijndrecht
tel: 078 – 612 32 26

5

redenen om voor ons te kiezen

5

Redenen om voor ons te kiezen

1 |

openbaar onderwijs

We zijn een openbaar kindcentrum en dat betekent dat iedereen, ongeacht afkomst of levensovertuiging, welkom is. 

We respecteren en waarderen elkaar. Er is oog voor de onderlinge verschillen en we leren van en met elkaar.

2 |

persoonlijk contact

We houden van korte lijnen en een open communicatie. Zit u ergens mee, heeft u een leuk idee, wilt u iets weten? Loopt u alstublieft bij ons binnen.

We houden van korte lijnen en een open communicatie. Zit u ergens mee, heeft u een leuk idee, wilt u iets weten? Loopt u alstublieft bij ons binnen.

3 |

respectvol

met elkaar omgaan vinden wij voorwaardelijk voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen met elkaar omgaan vinden wij voorwaardelijk voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen

4 |

rijke leeromgeving

Thematisch werken, afwisselende werkvormen, groepsdoorbroken werken, bewegend lerenculturele activiteiten; dit is een aantal voorbeelden van hoe wij als BinnensteBuiten werken en willen werken.

Wij geloven erin dat kinderen het best tot hun recht komen als het (leer)aanbod veelzijdig en rijk is. Dit komt ook tot uiting in de materialen waarmee we in ons kindcentrum werken.

5 |

brede ontwikkeling

Leerlingen groeien op tot maatschappelijk bewuste en kansrijke jongeren die zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving.

Team

Jeroen Hopmans, directeur

jeroen.hopmans@ozhw.nl

Sabina Huijberts, teamleider

sabina.huijberts@ozhw.nl

Nancy Sijsens, leerkrachtondersteuner

nancy.sijsens@ozhw.nl

Chantal Korporaal, locatiemanager kinderopvang

c.korporaal@yeskinderopvang.nl